Vi utför arbeten som är rotavdragsberättigade. Våra priser är baserade på efter rotavdrag. Om du inte önskar att vi drar av rotavdraget, v.g meddela oss. På underlaget och fakturan som ni erhåller från  oss finns både priset före rotavdrag samt efter rotavdrag med.  Rotavdraget får vi av skatteverket efter att vi erhållit er betalning, därav så har vi kort betalningsdatum, 5 dagar.Vi meddelar skatteverket att vi utfört ett s.k rotuppdrag och får då 50 % av arbeteskostnaden utbetalt från dem. Om ni inte är berättigad till rotavdrag så debiteras resterande belopp er.

Nedan följer ett utdrag från skatteverket. Se länken, http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/husarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html

Husarbete

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT) och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.

Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.

Skattereduktion för husarbete i förälders bostad

Du kan även få skattereduktion för arbete som utförs i dina föräldrars bostad förutsatt att du har betalat arbetet. För att du ska ha rätt till skattereduktion för ROT-arbete som utförs i dina föräldrars bostad krävs dessutom att du helt eller delvis äger den bostad som dina föräldrar bor i.

Vad räknas som husarbete?

Följande räknas som husarbete:

  • reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete)
  • hushållsarbete som städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn (RUT-arbete)