Är stegen oljade vid montering?

Grundoljade från fabrik

nya trappsteg endast är grundoljade måste de färdigoljas efter montering. Vi utför oljevaxning med hårdvaxolja som tillval. Rekommenderas, då detta gör att trappa blir strävare, tåligare och lättare att sköta.

Finns det någon garanti?

Ja, du har 2 års material garanti och ytterligare 1 år från oss, sammanlagt 3 år. Garantin gäller inte mattsläpp.

Villkor för att garantin är att normal skötsel av trappan, så lite vatten som möjligt, rengöringsmedel som är anpassat för oljevaxade ytor. Garantin gäller inte om man har tappat något på trappstegen vilket gör att den går sönder.

Om man har en gammal trappa med nålfilt eller linoleummatta på stegen. Går det att göra trapprenovering / montera nya steg ovanpå mattan?

För det första så måste du kontrollera att mattan sitter fast mot  underlaget.  Har det bildats blåser eller om mattan har släppt någonstas så bör mattan demonteras. Plastmatta skall helst demonteras eftersom den kan skikta sig av de dragkrafter som uppstår när man går på stegen vilket gör att ett lager av plastmattan släpper. Steget sitter kvar på matten men mattan lossnar från underlaget. Oavsett vilken matta ni har, så är det ert beslut om ni önskar behålla den eller demontera den.

Hur sköter jag min Trappa?

Oavsett om det är ektrappa eller annat är materialet grundoljat från fabrik och man bör fortsätta med oljebehandling, förslagsvis med en underhållsolja för trägolv. Man kan även försegla ytan med någon typ av vax eller hårdvaxolja. Ytan bör ej få torka ut för mycket för då kan det finnas risk för sprickbildning. )

Olja/underhålloljevaxa helst trappan årligen, så håller den sig bättre. Städning av oljevaxade ytor sker lämpligen med preparat från BONA som finns att köpa i välsorterade affärer/måleributiker.

Hur får jag bort vattenfläckar?

Om fläcken är ytlig polera om med ny olja eller vax. Om fläcken trängt in i träet anväder du vax och polishrengöring och stålull nr0. Om fläcken inte försvinner använd träblekmedel, skölj låt torka och lägg på ett nytt lager olja/vax.  f

Vad ska jag göra när jag får hem materialet?

Bär in materialet och förvara det inte på kallt underlag eller värmeslingor. Kartongeringa får ej öppnas innaan montering. Öppnade paket eller paket som ligger kvar ute debiteras er. Se villkoren i offertbilagan.

Lagring 

Trä är ett naturligt material som har egenheten att förändras med omgivningens fuktighet. För att undvika eventuella problem med formförändring hanteras produkten enl. gällande krav för Hus AMA före, under och efter montering. Följs inte nedanstående variabler finns risk för bestående formförändringar i materialet. :

    • Lagra kartongen i rumstempererat  utrymme 18-23oC i minst ett dygn
    • Den relativa luftfuktigheten (RF) skall ligga i intervallet 30-60%
    • Utsätt inte kartongen för fukt
    • Öppna inte kartongen förrän du skall börja arbeta med materialet.
    • När du öppnat kartongen och börjat arbeta med materialet förvarar du materialet du inte arbetar med väl täckt i plast

Om trappstegen monteras i trapp där även en luftvärmepump är monterad gäller inga garantier.

Om man väljer att limma på linoleum eller nålfiltsmatta bör man vara säker på att dessa sitter fast i underlaget. Svenska Trappsteg friskriver sig från ansvar om mattan ligger kvar vid montering.

Man skall EJ limma mot plast eller vinylmattor då dessa kan skikta sig.

Rådgör med dinleverantör om du har frågor.

Skötselanvisning

Använd normalt torra städmetoder. Vid behov används en väl urvriden skurduk. Spill och vatten ska torkas upp på en gång. Om trappan är nära en ytterdörr, är lämpliga dörrmattor både ute och inne ett bra sätt att undvika fukt och smuts, som ger onödigt slitage i trappan.

Trappen bör minst en gång per år, eller när den upplevs torr, underhållsoljas med lämpligt oljevax eller underhållsvax, Detta då träet är ett levande material och riskerar att spricka om det torkar ut.